intri-over-ons

Algemene voorwaarden

Werkwijze met betrekking tot Maatwerk meubilair.

Offerte traject
Na intake gesprek word er gekeken of er een 3D ontwerp gemaakt moet worden. Voor deze tekeningen wal een vergoeding worden gevraagd welke bij opdracht komt te vervallen.

Opdracht
Bij opdracht ontvangt klant de 1ste termijn factuur, zodra deze is voldaan word de opdracht gestart.
Na opdracht wordt met de opdrachtgever overlegd wanneer de sparingen
gereed zijn (stucwerk moet gereed zijn).
Vooraf word er een grove planning gemaakt met daarin de momenten waarop er beslissingen gemaakt moeten worden (opdracht, 3D definitief, materiaal, kleuren, werktekeningen, start productie, start montage en oplevering).

Inmeten
Na schriftelijke (e-mail) melding, eventueel voorzien van relevante foto van de
desbetreffende (gereed zijnde) sparingen, wordt een afspraak gemaakt om een en ander in te meten. Voorwaarde voor een goede meting is dat de betreffende sparingen volledig afgewerkt zijn. Dit houdt in dat de vloer, wanden en plafond definitief ter hoogte van de positie van de deuren volledig afgewerkt zijn. (alle maatbepalende lagen zijn aangebracht, zoals stucwerk, afwerkvloer, plinten enz.) Het stucwerk ter plaatse van de opening dient parallel te zijn. Maximale afwijking 4 mm (indien meer volgt overleg). Na gereedmelding sparingen wordt met opdrachtgever een inmeetafspraak gemaakt. Mochten onverhoopt de sparingen niet tijdig klaar zijn zoals boven beschreven, dan kan opdrachtgever de inmeetafspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Wanneer wij deze annulering niet tijdig hebben ontvangen dan zijn wij genoodzaakt de volledige kosten van het opnieuw inmeten in rekening te brengen. Voorafgaande aan inmeten/ montage dienen de hierna genoemde bouwkundige voorzieningen aanwezig te zijn.

Werkvoorbereiding
Na inmeten worden er door Intri BV werktekeningen gemaakt ca. 5 werkdagen na het inmeten worden deze tekeningen u aangeboden. Uitsluitend schriftelijke wijzigingen op het voorlopige tekenwerk worden opgenomen in het gewijzigde tekenwerk. Uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst wijzigingen op het tekenwerk, levert Intri BV het definitieve tekenwerk aan (maximaal 3 wijzigingens ronden zijn opgenomen daarna € 65,- excl. btw per uur). Na schriftelijk (e-mail) akkoord van de opdrachtgever is het tekenwerk definitief.

Productie
Uw bestelling gaat in productie en zal volgens de afgesproken levertijd worden geleverd. Wijzigingen zijn dan alleen tegen meerprijs mogelijk.

Voorzieningen met betrekking tot het hangend maatwerk.
Bij toepassing van hangende elementen dient ter plaatse aanwezig te zijn: beton, hout (min. 12 mm)  zodat er voldoende draagkracht is om de meubels op te hangen (neem bij twijfel even contact met ons op).

Voorzieningen met betrekking tot keukens
Elektra en loodgieter werkzaamheden dienen op de door ons aangegeven posities worden aangelegd en tijdens/achteraf afgemonteerd te worden door derden.

Voorzieningen met betrekking tot schuifdeuren
Ten opzichte van de plaats van de schuifdeurrail dient er afdoende
verankeringsmogelijkheid aanwezig te zijn, zodat een en ander deugdelijk kan worden gemonteerd.

 Montage
In overleg met de opdrachtgever wordt een montagedatum afgesproken. Wilt u deze afspraak wijzigen, dan kan dat kosteloos tot 48 uur voor deze montagedatum.

Bereikbaarheid montageruimte
De bestemmingsruimte moet goed bereikbaar, en leeg zijn bij aanvang van de montage, zodat het inhuizen en plaatsen zonder vertraging kan geschieden. De montagekosten zijn excl. verticaal transport. De sparingen dienen conform het goedgekeurde definitieve tekenwerk. De vloer en de wanden moeten vlak en bezemschoon zijn. Elektra, water en toilet voorziening dient ons ter beschikking te worden gesteld. Leidingen in vloer en wanden dienen (indien van toepassing) te worden gemarkeerd om beschadigingen te voorkomen. Eventueel kit- en schilderwerk aan muren/plafond wordt niet door ons uitgevoerd, net zo min als het herstel van onvermijdelijke, kleine beschadigingen aan stucwerk van muren/plafond die in uitzonderlijke gevallen tijdens de montage ontstaan.

Levering
In overleg, franco werk. De vrachtwagen dient via een verharde weg de ingang te kunnen bereiken. Indien van toepassing dient voor verticaal transport een binnen lift ter beschikking te staan.

Betaling
Conform opdracht bevestiging.

Levertijd
Conform opdracht bevestiging.

Detaillering
Bij uitvoering behouden wij ons het recht voor om kleine wijzigingen welke de kwaliteit en productie ten goede komen zonder overleg uit te voeren. Visuele aanpassingen worden altijd in overleg gedaan..

Annuleren opdracht
Indien de opdrachtgever de reeds geplaatste opdracht tussentijds annuleert, dan zullen de eventueel door ons gemaakte kosten zoals inmeet- en tekenkosten evenredig worden doorberekend op basis van een uurtarief van € 50,00 excl. btw en reiskostenvergoeding à € 0,50/km.

CBM voorwaarden
Op al onze offertes en opdrachten, en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de CBM voorwaarden.Link >>

Bel voor een afspraak met 072 533 66 76

Start typing and press Enter to search